پرسش مهر ۱۷

نویسنده:admin تاریخ:۶ آبان ۱۳۹۵ دسته بندی:پرورشی بازدید:156 بازدید

 

پرسش مهر

پرسش مهر

خشونت از کجا نشات گرفته است؟چگونه عده ای خشونت را می آموزند ، در برابر خشونت چگونه ایستادگی کرد؟چگونه می توانیم کشور و جامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم و چگونه می توانیم جوامع

منطقه مان و جهان را از خشونت برهانیم؟

عناوین رشته های مسابقه

۱٫فرهنگی

ادبی (سخنوری ، مقاله پژوهشی ، شعر ، داستان کوتاه رسانه و فضای مجازی

۲٫هنری

هنرهای دستی و تجسمی گرافیک(تصویر سازی، پوستر ، عکاسی)

۳٫طراحی ، نقاشی ، خوشنویسی

نقاشی (مداد رنگ)

نقاشی (آبرنگ)

طراحی با مداد

خوشنویسی

شرایط ارسال آثار

نقاشی حداقل یک ضلع ۵۰سانتی متر و حداکثر۱۵۰سانتی متر

پوسترحداکثر ۱۰۰در۷۰سانتی متر

نقاشی حداکثر ۵۰در۷۰سانتی متر

طراحی حداکثر ۵۰در۷۰سانتی متر

عکاسی حداکثر ۳۵در۵۰سانتی متر

فایل کامل پرسش مهر ۱۷

برای دانلود کلیک کنید

پرسش مهر

 });