انواع دست زدن و تشویق ها در پیشتازان و فرزانگان

نویسنده:admin تاریخ:6 دسامبر 2016 دسته بندی:پرورشی بازدید:5,981 بازدید

پیشتازان

انواع دست زدن و تشویق ها در پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان

.

.

۱- دست ولایت ( الله – محمد – علی)

۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » الله
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » محمد
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » علی علی علی

۲-دست ولایت در پیشتازان

– ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » سیدنا
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » قائدنا
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   »  خامنه ای  ، رهبر ما

۳- نوجوان کوش

۱۲۳ – ۱      ۱۲۳ – ۱      ۱۲۳ – ۱۲۳ -۱۲۳     ۱

۴-دست تشویق بین المللی

۱۲۳۴     ۱۲ – ۱۲        ۱۲۳۴     ۱۲ – ۱۲        ۱۲۳۴ – ۱۲۳۴      ۱

۵-دست اردویی (وحدت)

۱       ۱۲      ۱۲۳      ۱۲۳۴      ۱

۶-دست روستایی

۱-۱۲-۱     ۱۲-۱۲-۱۲- ۱       ۱۲-۱۲-۱۲- ۱

۷-دست بارانی←

۱ انگشتی   ۲ انگشتی     ۳ انگشتی      ۴ انگشتی     ۵ انگشتی  و  بلعکس …

ایجاد طنین باران با دست زدن های متوالی از یک انگشت تا ۵ انگشت شروع میشود و بلعکس ادامه پیدا می کند تا به یک انگشت برسد و کم کم در دست زدن یک انگشتی فاصله ایجاد شده و دست زدن پایان می پذیرد

?تشویق به زبان هاوگویش های مختلف?

۱ ?– تشویق قرآنی : طیب طیب الله ، احسن بارک الله

۲ ? –تشویق فارسی : خوبه خوبه خیلی خوبه

۳ ?– تشویق ترکی : یاخچی یاخچی چوخ یاخچی ، یاشا یاشا مین یاشا ، ساغل ساغل چخ ساغل

۴? – تشویق اصفهانی : خبس خبس خیلی خبس

۵ ?– تشویق لری : خوه خوه خیلی خوه

۶ ?– تشویق کردی : خاصه خاصه فرا خاصه ، رنده رنده پر رنده

۷? – تشویق خراسانی : خوبه خوبه خیلی خوبه

۸ ?– تشویق خوزستانی (بخش عرب زبان): حلوه حلوه واید حلوه ، زین زین کلّش زین

۹ ?– تشویق یزدی : خش خش خیلی خش

۱۰ ?– تشویق مازندرانی : خار خار خله خار

۱۱ ?– تشویق کرمانی : ماشی ماشی ماش ما شاالله ، چش نخوری انشاالله

۱۲ ?- تشویق نیشابوری : باری باری باری کولا ، باری کولا

۱۳? – تشویق گیلانی : پیر شی برار تی قربان

۱۴ ?– تشویق سیستانی و بلوچستانی : واشین واشین سخ واشین

۱۵ ?– تشویق ایلامی : وتی وتی گل وتی

۱۶ ?– تشویق زنجانی : یشا یشا چخ یشا

۱۷? – تشویق تهرانی : باری باری بارک الله ، چشم نخوری انشاالله

۱۸? – تشویق بوشهری : خون خون خیلی خون

۱۹ ?– تشویق شیرازی : کاکا کاکا ماشا کاکا

۲۰ ?- تشویق ترکمنی : قووی قووی بتر قووی

۲۱?– تشویق لبنانی : جید جید جداً جید

۲۲ ?– تشویق مصری : کمیل کمیل فوق کمیل ، جمیل جمیل فوق جمیل

۲۴ ?– تشویق انگلیسی : گود گود وری گود

۲۴ ?– تشویق هندی : آچاهه آچاهه بارا بارا آچاهه

۲۵? – تشویق پاکستانی : چاهی چاهی بر چاهی

تشویق افغانی : طیار طیار جور جور طیار

۲۷?– – تشویق آفریقایی : چیکا لا کا ، چیکا لا کا ، چو چو چو – بوما لا کا ، بو ما لا کا ، بوبوبو

دیدگاه کاربران

  محیا پاسخ دادن

  دست بین المللی یدونه۱۲۳۴جاانداختید😊

  چهارشنبه 12 دسامبر 2018
   admin پاسخ دادن

   باسلام شکل صحیش رو اینجا مینویسم
   ۱۲۳۴-۱۲-۱۲
   ۱۲۳۴-۱۲-۱۲
   ۱۲۳۴-۱۲۳۴
   ۱

   جمعه 14 دسامبر 2018
ارسال دیدگاه
کانال پرورشی