چند شعر کودکانه مخصوص دانش آموزان ابتدایی

نویسنده:admin تاریخ:۱۶ آذر ۱۳۹۵ دسته بندی:پرورشی بازدید:294 بازدید

چند شعر کودکانه

چند شعر کودکانه مخصوص دانش آموزان ابتدایی

چند شعر کودکانه

شنبه شروع هفته    خدا یادم نرفته
خالق این جهانه    خدای آسمانه
ذکر لبم همینه    یارب العالمینه
???????

یکشنبه یادت باشه    خدابا بنده هاشه
بازم دلت رو شادکن    بخشندگی شو یادکن
بگوهمین رو والسلام    یاذالجلال والاکرام
?????????
بعداز روز یکشنبه    رسید روز دوشنبه
از ته دل میخونم    خدای مهربونم
توقلبای ما جاته    یا قاضی الحاجاته
???????
سه شنبه هم یه روزه    نذار دلت بسوزه
بازم خداخدا کن    نعمتاشو نگاه کن
بگو فقط تو همین    یا ارحم الراحمین
???????
توی تموم روزا    مثل چهارشنبه ها
خدارو میشه یادکرد    شادی هارو زیاد کرد
ذکر خدا معلومه    یاحی ویاقیومه
??????
هست ذکرپنج شنبه ها    شکوه ولطف خدا
لااله الاالله    خدایی نیست جز خدا
ملک الحق المبین    لطفهای او را ببین
?????
جمعه ها باصلوات    تو میرسی به حاجات
دعا دعا دعاکن    خدارو توصداکن
خدا ظهور آقا    نزدیکتر بفرما

آمین

.

.

.

.
به جای یه توپ دارم قلقلیه این شعر و به بچه ها یاد بدید

یه دل دارم حیدریه

عاشقه مولا علیه

من این دل ونداشتم
از تو بهشت برداشتم
خدا بهم عیدی داد.
عشق مولا علی داد.
علی وجود و هستیه
دشمن ظلمو پستیه.
علی ندای بینواس
علی تجلی خداس
علی قرآن ناطقه
جد امام صادقه
علی که شمشیر خداس
دست علی همراه ماس.
رو دلامون نوشته
مولا علیو عشقه

☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️☔️

?ﺷﻌﺮ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺮاى ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ?

کوچولو بچرخ می چرخم
دور علی می چرخم ?

قبله ی من همینه
امام اولینه?

کوچولو بشین می شینم
عشق علیه دینم ?

دشمنی با دشمنات
حک شده رویه سینم ?

کوچولو پاشو پامی شم
فدای مولا می شم?

نوکر عاشقای
حضرت زهرا می شم?

کوچولو بایست می ایستم
بدون که تنها نیستم ?

دست علی یارمه
خودش نگه دارمه??

براي كودكان خود از اين شعر براي تشويق به نماز استفاده كنيد.
اتل متل پروانه?
نشسته روي شانه?
صدا مياد چه نازه ?
ميگه وقت نمازه?
به اين صدا چي ميگن?
میگن اذان اقامه?
شيطونه ناراحته   ?
دنبال يه فرصته?
ميگه آهاي مسلمون  ?
نماز رو بعدا بخون?
?✏️?✏️?✏️?

✏️ ترجمه سوره حمد با شعر کودکانه:

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس براي خداست / خدايي که بي همتاست /
بخشنده و مهربان / خالق هر دو جهان /
ما او را مي پرستيم / از او ياري مي گيريم /
به ما عنايت نما / ما را هدايت فرما /
راهي که راه خوبهاست / نه بد راه گمراهان /
ما بنده ي او هستيم / وقتي تو غم اسيريم /
نشون بده راه راست / نه راه زشت شيطان

???????
?✏️?✏️?✏️?

ترجمه سوره مسد بصورت شعر کودکان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تبت يدا ابي لهب / جهنميست ابي لهب /
دشمن پيغمبر ماست / بد جنس و پست و بي حياست /
لنگه ي او همسرشه / اون زني که بار مي کشه /
خار بيابون بار اوست / آزار خوبا کار اوست /
طنابي داره از مسد / سينه ي او پر از حسد.

???????
?✏️?✏️?✏️?

✏️ سوره فیل:

کي بود کي بود ابرهه – چيکار مي کرد تو مکه –
اون آدم خيلي بد – سوي مکه حمله کرد –
يک لشگر فيل داشت – يک سپاه عظيم داشت –
مي رفت به سوي مکه – تا که بکوبه کعبه –
چي شد چي شد يکباره – بارون سنگ مي باره –
يه عالمه ابابيل – اومد رو لشگر فيل –
تو پاهاشون سنگ داره – با دشمنا مي جنگه –
چي شد چي شد نتيجه – دشمنا نابود شدن –
خاکستر و دود شدن – سوره ي فيل نازل شد –
قصه ي ما کامل شد.

????????
?✏️?✏️?✏️?

✏️ سوره کوثر:

بسم الله الرحمن الرحيم؛

يک روزي روزگاري / آدم هاي خيلي بد / رسول را اذيت کردن / گفتن که اي محمد / بي پسر و بي ياور / تويي تنها و ابتر / خدا جوابشون داد / اين آيه را نشان داد / هر کس که گفته ابتر / خودش شده بي ياور / ما به تو هديه داديم / زهرا رو بخشيده ايم / جايزه ي تو باشه / زهرا که بهترينه
???????
?✏️?✏️?✏️?

✏️سوره عصر:

بسم الله الرحمن الرحيم؛

به عصر قسم خورد خدا / تو اين سوره ، بچه ها /
مي کنه آدم زيان / اگه نباشه ايمان /
کارهاي خوب که باشه / خدا هم راضي مي شه /
توکل کن بر خدا / صبور باشيد تو کارها /
هميشه و هر کجا / باشيد يه ياد خدا

???????
?✏️?✏️?✏️?

✏️ سوره ناس:

بسم الله الرحمن الرحيم؛

بگو که اي خدايا / پناه من تو هستي / تويي که راه خود را / به روي من نبستي / پروردگار انسان / اي خداي مهربان / پناه مي آرم به تو / از حمله هاي شیطان

چند شعر کودکانه

چند شعر کودکانه

چند شعر کودکانه

چند شعر کودکانه

چند شعر کودکانه

کانال پرورشی