کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نویسنده:admin تاریخ:۵ آبان ۱۳۹۶ دسته بندی:پرورشی بازدید:2,884 بازدید

کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی

آنچه در کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازدارید
ابلاغ،صورتجلسه،تقویم،چک لیست،دستورالعمل کارگروه درقالب  متن

باسمه تعالی

جدول زمانبندي برگزاري جلسات کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزشگاه …………….

ماهشماره ي جلسهروزتاريخساعت جلسهمكان برگزاري
مهر
آبان
آذر
دي
بهمن
اسفند
فروردين
ارديبهشت
خرداد
تير
مرداد
شهريور

تشکیل کارگروه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  در مدارس

       برای ساماندهي ، هماهنگی و یکپارچه سازی برنامه ها در حوزه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ، سوء مصرف مواد مخدر و رفتار هاي پر خطر دانش آموزان ،شيوه نامه  ساماندهي اين كميته براي اجرا در سطح مدارس ابلاغ مي گردد .

اهداف :

– پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ، رفتار هاي پر خطر و اعتياد در بين دانش آموزان و مدارس

– افزايش دانش و آگاهي گروه هاي هدف(دانش آموزان ، والدین و کارکنان ) در زمينه پيشگيري

ارتقاي توانمندي هاي رواني – اجتماعي گروه هاي هدف در زمينه مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي
– ارتقا توسعه و كيفيت بخشي طرح ها و برنامه هاي پيشگيرانه

تركيب اعضاء كميته

۱- مدیرآموزشگاه (رئيس كميته )

۲- معاون پرورشي و تربيت بدني یا مربی پرورشی (عضو کمیته )

۳- معاون آموزشی  (عضو)

۴- مشاور (عضو )

۵- مربی بهداشت (عضو)

۶- نماینده معلمان  (عضو)

۷- نماینده انجمن اولیاو مربیان  (عضو)

توجه : دبیر کمیته با نظر مدیر آموزشگاه از بین اعضاء فوق انتخاب گردد . (فرد علاقمند و پیگیر در امور پیشگیری از آسیب های اجتماعی)

شرح وظايف كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي

۱- هماهنگي و همكاري براي پياده سازي سياست هاي كلان پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و رفتار هاي پر خطر در بين دانش آموزان

۲- اجراي طرح هاي پيشگيري اوليه در مدارس (طرح مدارس عاري از خطردوره متوسطه دوم  ،آموزش مهارت هاي مقابله با اعتياد و آسيب هاي اجتماعي دوره متوسطه اول ، طرح مهارت های مراقبت از خود دردوره ابتدایی و طرح مدارس مراقب در سه دوره تحصیلی) جلب و جذب کمک خیرین و استفاده از محل مشارکت های مردمی برای اجرای طرح

۳- برنامه ريزي و تدوين نقشه خطر پذيري  مدرسه  

۴- شناسايي دانش آموزان در معرض خطر و آسيب ديده و ارائه خدمات مداخله ای ،حمايتي و اجتماعي به آنان

۵- برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي براي دانش آموزان ، كاركنان و والدين به منظور آگاه سازي در زمينه پيشگيري

۶- شناسايي و کاهش عوامل مخاطره آميز در مدرسه وتقویت عوامل محافظت کننده

۷- تهيه و تدوين گزارش هاي مستمر و عملكرد كميته پيشگيري وارسال به صورت فصلی

۸- برگزاري جلسات ،گردهمايي و جشنواره ها در زمينه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي

توضيحات :

– رياست كميته و نظارت بر حسن انجام  كار آن بر عهده مدیرآموزشگاه  مي باشد.

– مرجع عالي تصميم گيري در مورد آسيب هاي اجتماعي دانش آموزان در مدرسه كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مي باشد .

– كميته حداقل هر ماه يكبار تشكيل گردد .

_ ابلاغ مدیر آموزشگاه توسط رئیس اداره صادر گردد .

– براي دیگر اعضاء توسط مدیر آموزشگاه  ابلاغ صادر گردد .

– تقويم اجرايي فعاليت كميته براي يكسال كاري تهيه گردد .

– صورتجلسات كميته به صورت منظم در نمون برگ  مخصوص ثبت گردد .

 

چک لیست کنترل فعالیت های کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح آموزشگاه

 

آیا مفاد  نامه شماره ۲۹/۲۱۵۳۴/۹۲ مورخ۱۱/۷/۹۱ برای پویایی هر چه بیشتر کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و اجرا شده است ؟

 • آیا کمیته مطابق آئین نامه تشکیل می شود یا سطح آن تنزل یافته است ؟
 • آیا تقویم اجرایی کمیته تهیه شده و جلسات کمیته بطور منظم و بر اساس تقویم اجرایی تشکیل شده است ؟
 • آیا اعضاء به صورت منظم در جلسات حضور دارند؟ ابلاغ صادر شده است ؟
 • آیا صورت جلسات کمیته تهیه و تنظیم شده است ؟ چه مستنداتی برای کمیته تهیه شده است ؟
 • کمیته چند مصوبه داشته و نتیجه این مصوبات چه بوده است ؟ آیا مصوبات اجرایی شده اند؟
 • کمیته چه برنامه هایی را برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان طراحی نموده است؟
 • کمیته چه خدماتی را برای ارائه به دانش آموزان طراحی و اجرا نموده است ؟
 • آیا بانک اطلاعات آسیب های اجتماعی دانش آموزان منطقه / شهرستان تهیه شده است؟
 • آیا نقشه مناطق در معرض خطر آسیب های اجتماعی تهیه شده است؟
 • آیا دانش آموزان در معرض خطر وآسیب دیده ، شناسایی شده اند؟
 • آ یا خدمات مددکاری اجتماعی برای دانش آموزان ، طراحی و ارائه شده است؟
 • آیا پزوهشی در زمینه آسیب های اجتماعی و رفتار های پر خطر صورت گرفته است؟
 • آیا برنامه مداخله ای برای کنترل آسیب های اجتماعی در منطقه و شهرستان به خصوص در مناطق در معرض خطر طراحی و اجرا شده است ؟
 • آیا برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی طراحی و اجرا شده است ؟
 • کمیته با چه نهاد ها و سازمان هایی در منطقه و شهرستان تعامل و همکاری داشته است ؟
 • آیا کمیته توانسته است مشارکت مالی و اعتباری برای اجرای ماموریت های خود جذب نماید؟
 • آیا کمیته ، دوره های آموزشی کار بردی برای کارکنان و والدین برگزار نموده است ؟
 • آیا کمیته ، برنامه یا اقدام نوآورانه ای را طراحی نموده است ؟
 • چه محصولات فرهنگی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان تهیه شده است ؟
 • چه تعداد از مدارس و دانش آموزان منطقه وشهرستان تحت پوشش  طرح ها،  خدمات و برنامه های کمیته قرار گرفته اند ؟
 • آیا کمیته در سطح مدارس طبق شیوه نامه ارسالی تشکیل شده و فعال است ؟

 

وظایف و ماموریت های  کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی  آموزشگاه  

 

۱- هماهنگی و همکاری برای پیاده سازی سیاست های کلان پیشگیری از آسیب های اجتماعی و رفتار های پر خطر در بین دانش آموزان

۲- اجرای طرح های پیشگیری اولیه در مدارس (به ویژه طرح های مدارس عاری از خطر ،آموزش مهارتهای مقابله با اعتیاد و آسیب های اجتماعی ، مدارس مراقب و معارت های مراقبت از خود  و استفاده از مشارکت های مردمی برای اجرای مطلوب طرح

۳- تدوین نقشه خطر پذیری و اجرای برنامه های پیشگیرانه در طول سال تحصیلی

۴– شناسایی دانش آموزان در معرض خطر و آسیب دیده و ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی به آنان

۵– برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی برای دانش آموزان ، کارکنان و والدین به منظور آگاه سازی در زمینه پیشگیری

۶– شناسایی و کاهش عوامل مخاطره آمیز مدارس در مدرسه و تقویت عوامل محافظت کننده

۷

۸– توسعه ،ارتباط و تعامل با نهاد های فرهنگی دولتی با هماهنگی حراست در زمینه پیشگیری (بهزیستی ، ،علوم پزشکی  نیروی انتظامی و دادگستری )

۹– تهیه ، تدوین و ارسال گزارش های مستمر و عملکرد کمیته پیشگیری به اداره

۱۰– برگزاری جلسات ،گردهمایی ، همایش و جشنواره ها در زمینه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

۱۱- پیگیری جشنواره نوجوان سالم ویژه کارکنان ، والدین و دانش آموزان

 

صورتجلسه کارگروه  پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزشگاه ……………

 

شماره جلسه :مکان جلسه :زمان جلسه :تاریخ :ساعت :
ردیفدستور جلسه
۱۱-         
۲۲-
۳
۴

 

اعضاء کارگروه  پیشگیری از آسیب های اجتماعی

 

ردیفنام ونام خانوادگیسمتامضاءردیفنام ونام خانوادگیسمتامضاء
۱۷
۲۸
۳۹
۴۱۰
۵۱۱
۶۱۲

سایر مدعوین                                                                                                                         غایبین

ردیفنام ونام خانوادگیسمتامضاءردیفنام ونام خانوادگیسمت

 

ردیفموارد قابل پیگیری مسئول پیگیری
۱
۲
۳
۴
۵

 

 

 

مذاکرات انجام شده در کارگروه پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزشگاه              شماره جلسه :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ردیفمصوبات پیگیری
مسئول/ادارهمهلت
۱
۲
۳
۴
۵

دستور جلسه بعدی

تاریخ: ساعت :مکان :
ردیفدستور جلسه آینده
۱
۲
۳

 

 

کانال پرورشی