گزارش هفته بهداشت روانی

نویسنده:admin تاریخ:4 اکتبر 2017 دسته بندی:پرورشی بازدید:1,902 بازدید

گزارش هفته بهداشت روانی

گزارش هفته بهداشت روانی

۱- نصب برنامه روز شمار هفته سلامت در سالن مدرسه

۲- سخنرانی معاونت پرورشی مدرسه برادر نجف زاده با موضوع « راه های کاهش رفع اضطراب در دانش آموزان

۳- انجام برنامه های متنوع در گرامیداشت هفته پیوند و تلاش در جهت گسترش ارتباط بین خانه و مدرسه

۴- شناسایی دانش آموزان لازم التوجه مدرسه ( ابتکاری )

۵- شناسایی دانش آموزان در معرض خطر مدرسه ( ابتکاری )

۶- انجام مشاوره های انفرادی برای دانش آموزان توسط معاونت پرورشی مدرسه حداقل برای ۳۰ نفر از دانش آموزان( ابتکاری )

۷- تخلیه روانی دانش آموزان با انجام مسابقه و دلنوشته ای به معاونت پرورشی مدرسه تحت عنوان « چه چیزهای شما را در مدرسه ناراحت می کند ؟ »

۸- برگزاری مسابقات ورزشی فوتسال در بین دانش آموزان مدرسه

۹-  تهیه صندوق پاسخ به سوالات شما

۱۰- ارائه بروشور های مشاوره ای به دانش آموزان توسط معاونت پرورشی مدرسه

۱۱- کمک به برنامه ریزی و مطالعه صحیح دانش آموزان توسط معاونت پرورشی مدرسه

۱۲- نصب مطالب مشاوره ای در پانل مخصوص مشاوره معاونت پرورشی مدرسه

۱۳- تهیه بولتن مخصوص مشاوره تحت عنوان « پیام های مشاور » برای ایجاد انگیزه و علاقه به تحصیل در دانش آموزان

۱۴- تاکید مدیر محترم مدرسه در جلسه شورای دبیران بر اهمیت و لزوم توجه به سلامت رورانی دانش آموزان

۱۵- تاکید معاونت پرورشی مدرسه در جلسه انجمن اولیاء و مربیان بر اهمیت و لزوم توجه به دوره حساس نوجوانی ، حفظ سلامت روانی دانش آموزان ، سالم سازی محیط روانی خانواده برای آرامش روحی و روانی دانش اموزان ، ولزوم تکریم شخصیت دانش آموزان در محیط های اجتماعی و خانواده توسط اولیلء محترم دانش آموزان

۱۶- انجام مسابقه در برنامه صبحگاه مدرسه با عنوران « بیان خلاصه سخنرانی معاونت پرورشی تحت عنوان راه های کاهش رفع اضطراب در دانش آموزان » و اهداء جایزه به برندگان مسابقه

۱۷- نامگذاری روز شنبه ها بنام روز  « رسیدگی به بهداشت فردی و گروهی دانش آموزان »

۱۸- انتخاب ۴ نفر از هر گلاس با عنوان یاوران بهداشتی مدرسه

۱۹- تهیه مقاله و روز نامه دیواری با موضوع « هفته بهداشت روانی »

۲۰-  جلب همکاری دبیران محترم ادبیات برای ارائه موضوع های انشاء با موضوع « سلامت روانی دانش آموزان در کلاسهای درس »

۲۱- تهیه مقاله علمی با موضوع بهداشت روانی توسط معاونت پرورشی مدرسه

۲۲- رسیدگی به وضع بهداشتی فروشگاه مدرسه

 

با احترام – احداله نجف زاده

 

 

 

کانال پرورشی