گزارش هفته پیوند اولیا و مربیان

نویسنده:admin تاریخ:۹ مهر ۱۳۹۶ دسته بندی:پرورشی بازدید:981 بازدید

گزارش هفته پیوند اولیا و مربیان

گزارش هفته پیوند اولیا و مربیان

ه پیوند اولیا و گزارش هفته پیوند اولیا و مربیانمربیان

مهم ترین فعالیتی که باید در هفته پیوند اولیا و مربیان در مدرسه اجرا بشه به سه دسته تقسیم میشه که عبارت اند از :

الف) تبلیغات و تزئینات

۱٫نصب پوستر در سالن اجتماعات
۲٫نصب بنردر رابطه با اهمیت انجمن اولیاءو مربیان

۳٫تهیه دفترچه ای که درآن اهم فعالیتهای پرورشی و آموزشی سال گذشته آموزشگاه و ممتازین مسابقات قرآنی ،فرهنگی وهنری و قبول شدگان کنکور و دیگر مطالب مربوط به انجمن اولیاء ومربیان در آن ذکر گردید
۴٫نصب پارچه در رابطه با مجمع عمومی
۵٫دعوت از اولیاء محترم جهت شرکت درمجمع عمومی در تاریخ ……
۶٫تهیه برگه هایی جهت اولیایی که مایلند کاندیدای انجمن اولیا ء ومربیان آموزشگاه باشند و توزیع بین دانش آموزان

ب) اجرای مراسم

۱٫تلاوت قرآن کریم به صورت تصویری
۲٫اجرای سرود جمهوری اسلامی
۳٫سخنرانی مدیریت آموزشگاه سرکارخانم پذیرا و بیان اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه و اهمیت ارتباط اولیا ء محترم با آموزشگاهارائه دکلمه توسط دانش آموزان
۴٫تقدیر از انجمن اولیاء سال گذشته و اهداء هدایایی به ایشان
۵٫سخنرانی معاونت آموزشی ارائه عملکرد انجمن اولیاء سال گذشته
۶٫پذیرایی ازاولیاء محترم

ج) برگزاری انتخابات انجمن اولیاء ومربیان

۱٫دعوت از کلیه اولیاء محترم جهت شرکت در جلسه
۲٫نوشتن اسامی کاندیداها در دفترچه «عملکرد آموزشگاه در سال گذشته » و ارائه آن به مدعوین جلسه و همچنین نوشتن اسامی
۳٫معرفی کاندیداها با سخنرانی یکایک آنها وبیان سوابق کاری خود در انجمن های سال های قبل و اهداف آینده خود
۴٫رأی گیری
۵٫شمارش آرای اخذ شده

۶٫ اعلام گزارش

 

شهر تست : مرجع تخصصی مربیان پرورشی

کانال پرورشی