پرورشی

دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز

دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز   پر جنب و جوش ، چون موج دریا ای مرد فردا ، ای طفل امروز لحظه به لحظه ، یاد خدا کن با نور یزدان جان را برافروز ای دانش آموز ، دانش بیاموز ایران ...

تعداد نمایش:44 بازدید

دانلود سرود او مثل پیغمبر

دانلود سرود او مثل پیغمبر دانلود سرود او مثل پیغمبر وقتی امام آمد ایران گلستان شد لب های پژمرده گل های خندان شد او مثل پیغمبر پیغام بر لب داشت در باغ دلهامان نور خدا می کاشت در پیش پای او بس لاله پرپر شد ایران ما اما ایران دیگر شد ایران اسلامی ایران قرآنی ایران پاینده ایران ایرانی از ...

تعداد نمایش:47 بازدید

دانلود سرود مثل گل و خورشید

دانلود سرود مثل گل و خورشید دانلود سرود مثل گل و خورشید یادش به خیر آن روز آن روز نورانی آن روز پر حاصل روز گل افشانی روزی که لبها شد باغ گل لبخند توی هوا پیچید بوی گل و اسپند از چهره ها شد پاک رنگ پریشانی شد خانه دل ها جشن و چراغانی شهر ...

تعداد نمایش:31 بازدید

دانلود سرود پیغام

دانلود سرود پیغام دانلود سرود پیغام   کبوتر جان چه تنهایی از آن بالا بیا پایین برایت نامه ای دارم بیا بر شانه ام بنشین تو پیغام مرا اکنون ببر با خود به آن مرقد بِپَر همراه قلب من برو بنشین بر آن گنبد برو آنجا که خوابیده امام مهربان من سلامی کن، دعایی کن در ...

تعداد نمایش:32 بازدید

دانلود سرود شکوفه باران

دانلود سرود شکوفه باران دانلود سرود شکوفه باران وقتی خبر تولد تو آن روز میان کوچه پیچید در باغ هزار شاخه گل داد در دشت هزار غنچه رویید آن روز خدا تو را به ما داد تا قاصد صبح و نور باشی پیک سحر و شکوفه و گل پیغمبر شوق و ...

تعداد نمایش:30 بازدید

دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره دانلود سرود واژه های چون ستاره   تا قیامت می توان از تو نوشت می توان از تو همیشه راز گفت روزها بیدار ماند و شب نخفت قصه ناگفته ات را باز گفت می توان در گوش گل ها از تو گفت تا که ...

تعداد نمایش:33 بازدید

دانلود سرود یک پله یک پله

دانلود سرود یک پله یک پله دانلود سرود یک پله یک پله وقتی هواپیما از دور پیدا شد آغوش یک ملت با دیدنش وا شد یک پله ، یک پله می آمد او پایین با چهره ای پر نور با خنده ای شیرین آرام می آمد دل بیقرارش بود دریایی از مردم در انتظارش بود او ...

تعداد نمایش:23 بازدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن

دانلود سرود بیست و دوی بهمن دانلود سرود بیست و دوی بهمن   مثل غنچه بود آن روز غنچه ای که روییده در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده مثل آب بود آن روز آب چشمه ای شیرین چشمه ای که می بیند مرد تشنه ای غمگین گر چه در زمستان بو د چون ...

تعداد نمایش:26 بازدید

دانلود سرود باغ مدرسه

دانلود سرود باغ مدرسه دانلود سرود باغ مدرسه   آمده ماه مهربان آمده ماه دوستی وا شده باز مدرسه وا شده راه دوستی کوچه به کوچه می روند دسته به دسته کودکان هست چه خوب و با صفا دیدن روی دوستان چنارهای مدرسه هنوز ایستاده اند شاخه و برگ خویش را به دست باد داده اند می ...

تعداد نمایش:30 بازدید

دانلود سرود از خاک تا خورشید

دانلود سرود از خاک تا خورشید دانلود سرود از خاک تا خورشید   چشمهای من دو آیینه بر جهان بیکران بازند گوشهای من دو دریاچه بر سخنهای روان بازند جای من از خاک تا خورشید می رود از نور آسانتر تا به دست من چراغ ماه بر زمین تابد فروزان تر سیب سرخ ...

تعداد نمایش:21 بازدید
کانال پرورشی