پرورشی

دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز

دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز   پر جنب و جوش ، چون موج دریا ای مرد فردا ، ای طفل امروز لحظه به لحظه ، یاد خدا کن با نور یزدان جان را برافروز ای دانش آموز ، دانش بیاموز ایران ...

تعداد نمایش:125 بازدید

دانلود سرود او مثل پیغمبر

دانلود سرود او مثل پیغمبر دانلود سرود او مثل پیغمبر وقتی امام آمد ایران گلستان شد لب های پژمرده گل های خندان شد او مثل پیغمبر پیغام بر لب داشت در باغ دلهامان نور خدا می کاشت در پیش پای او بس لاله پرپر شد ایران ما اما ایران دیگر شد ایران اسلامی ایران قرآنی ایران پاینده ایران ایرانی از ...

تعداد نمایش:129 بازدید

دانلود سرود مثل گل و خورشید

دانلود سرود مثل گل و خورشید دانلود سرود مثل گل و خورشید یادش به خیر آن روز آن روز نورانی آن روز پر حاصل روز گل افشانی روزی که لبها شد باغ گل لبخند توی هوا پیچید بوی گل و اسپند از چهره ها شد پاک رنگ پریشانی شد خانه دل ها جشن و چراغانی شهر ...

تعداد نمایش:104 بازدید

دانلود سرود پیغام

دانلود سرود پیغام دانلود سرود پیغام   کبوتر جان چه تنهایی از آن بالا بیا پایین برایت نامه ای دارم بیا بر شانه ام بنشین تو پیغام مرا اکنون ببر با خود به آن مرقد بِپَر همراه قلب من برو بنشین بر آن گنبد برو آنجا که خوابیده امام مهربان من سلامی کن، دعایی کن در ...

تعداد نمایش:100 بازدید

دانلود سرود شکوفه باران

دانلود سرود شکوفه باران دانلود سرود شکوفه باران وقتی خبر تولد تو آن روز میان کوچه پیچید در باغ هزار شاخه گل داد در دشت هزار غنچه رویید آن روز خدا تو را به ما داد تا قاصد صبح و نور باشی پیک سحر و شکوفه و گل پیغمبر شوق و ...

تعداد نمایش:106 بازدید

دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره دانلود سرود واژه های چون ستاره   تا قیامت می توان از تو نوشت می توان از تو همیشه راز گفت روزها بیدار ماند و شب نخفت قصه ناگفته ات را باز گفت می توان در گوش گل ها از تو گفت تا که ...

تعداد نمایش:88 بازدید

دانلود سرود یک پله یک پله

دانلود سرود یک پله یک پله دانلود سرود یک پله یک پله وقتی هواپیما از دور پیدا شد آغوش یک ملت با دیدنش وا شد یک پله ، یک پله می آمد او پایین با چهره ای پر نور با خنده ای شیرین آرام می آمد دل بیقرارش بود دریایی از مردم در انتظارش بود او ...

تعداد نمایش:75 بازدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن

دانلود سرود بیست و دوی بهمن دانلود سرود بیست و دوی بهمن   مثل غنچه بود آن روز غنچه ای که روییده در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده مثل آب بود آن روز آب چشمه ای شیرین چشمه ای که می بیند مرد تشنه ای غمگین گر چه در زمستان بو د چون ...

تعداد نمایش:78 بازدید

دانلود سرود باغ مدرسه

دانلود سرود باغ مدرسه دانلود سرود باغ مدرسه   آمده ماه مهربان آمده ماه دوستی وا شده باز مدرسه وا شده راه دوستی کوچه به کوچه می روند دسته به دسته کودکان هست چه خوب و با صفا دیدن روی دوستان چنارهای مدرسه هنوز ایستاده اند شاخه و برگ خویش را به دست باد داده اند می ...

تعداد نمایش:89 بازدید

دانلود سرود از خاک تا خورشید

دانلود سرود از خاک تا خورشید دانلود سرود از خاک تا خورشید   چشمهای من دو آیینه بر جهان بیکران بازند گوشهای من دو دریاچه بر سخنهای روان بازند جای من از خاک تا خورشید می رود از نور آسانتر تا به دست من چراغ ماه بر زمین تابد فروزان تر سیب سرخ ...

تعداد نمایش:67 بازدید
کانال پرورشی