پرورشی

دانلود سرود امام غنچه ها

دانلود سرود امام غنچه ها دانلود سرود امام غنچه ها پرنده وار آمدی امام غنچه ها شدی امید قلب کوچک تمام غنچه ها شدی تو آمدی و باز هم بهار شد، بهار شد دل تمام دانه ها به تو امیدوار شد تو با کلام گرم خود صدا زدی جوانه را پر از ترانه کرده ...

تعداد نمایش:314 بازدید

دانلود سرود کتاب نور

دانلود سرود کتاب نور دانلود سرود کتاب نور   کتابی پر از شعر و شور است و نور کتابی که بوی خدا می دهد خدا در تمام ورقهای آن حیاتی دوباره به ما می دهد در آن برگهای سپیدش خدا گل و نور و آیینه انباشته است هزاران گل و بذرو ...

تعداد نمایش:248 بازدید

دانلود سرود کودکان کتابخوان

دانلود سرود کودکان کتابخوان دانلود سرود کودکان کتابخوان   ما کودکانیم شیرین زبانیم تنها و با هم کتاب می خوانیم ما در دبستان شادیم و خندان چون گل که دارد جا در گلستان گفتار ما خوب هر کار ما خوب با هر کسی هست رفتار ما خوب  

تعداد نمایش:251 بازدید

دانلود سرود معلم

دانلود سرود معلم دانلود سرود معلم حرفهایت را شنیدم در کلاس مهربانی زنگ اول با تو خواندم یک سرود آسمانی با تو قلب کوچک من شادمان و پر غرور است در نگاه کیف و دفتر شوق فرداهای دور است ای معلم از صدایت می رسد آهنگ شادی مثل باران روی گلها می نشانی رنگ شادی گاه ...

تعداد نمایش:162 بازدید

دانلود سرود صدای نور

دانلود سرود صدای نور دانلود سرود صدای نور   ببین به دامن حرا شکوفه های نور را به جان صخره ها ببین ترانه حضور را زلال نور می چکد ز اوج سبز آسمان صدای نور می رسد ز بی کران ز بی کران ببین بهار تازه را که از افق برآمده ز عطر جاودانه اش شب ...

تعداد نمایش:562 بازدید

دانلود سرود درس دوستی

دانلود سرود درس دوستی دانلود سرود درس دوستی   س پر از کتاب و دفتر است بر سر میز و نیمکت یک آسمان بال و پر است معلم عزیز ما راهنمای دوستی با سخنش گشوده شد پنجره های دوستی باز بهار تازه را به باغ درس هدیه کرد آبی آسمان چکید به روی برگهای زرد معنی سبز ...

تعداد نمایش:188 بازدید

دانلود سرود ای مدرسه سلام

دانلود سرود ای مدرسه سلام دانلود سرود ای مدرسه سلام ای مدرسه سلام خورشید مهربان تابیده روی بام صبحی دگر شده ای مدرسه سلام صف بسته ایم همه آماده در حیاط شاداب و خنده رو با شور و با نشاط نام خدای خوب آغاز کار ماست هوش و توان ما از یاری خداست با کوشش و تلاش ای ...

تعداد نمایش:189 بازدید

دانلود سرود گلهای خندان

دانلود سرود گلهای خندان دانلود سرود گلهای خندان   ما گل های خندانیم فرزندان ایرانیم ایران پاک خود را مانند جان می دانیم ما باید دانا باشیم هشیار و بینا باشیم از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم آباد باش، ای ایران آزاد باش، ای ایران از ما فرزندان خود دلشاد باش ای ایران  

تعداد نمایش:241 بازدید

دانلود سرود گلستان خانه

دانلود سرود گلستان خانه دانلود سرود گلستان خانه   مثل يك صبح بهار خنده هايش زيباست مادرم دشت گل است مادر من درياست حرفهاي پدرم مثل عطري خوشبوست پدرم خورشيد است روشني ها از اوست خانه ما باغي است بچه ها جاي گل اند پدر و مادر من باغبانهاي گل اند گرمي خانه ما خنده مهر و وفاست زندگاني ...

تعداد نمایش:241 بازدید

دانلود سرود ورزش صبحگاهی

دانلود سرود ورزش صبحگاهی دانلود سرود ورزش صبحگاهی برخیز هر سحرگاه با یاد پاک الله با عشق او وضو کن آنگاه رو به او کن از سستی ها بپرهیز سحر از خواب برخیز خود را از غم جدا کن توکل بر خدا کن آن گاه شادمانه بیرون برو ز خانه بسپار جان خود را به ...

تعداد نمایش:239 بازدید
کانال پرورشی