پرورشی

دانلود سرود کعبه چشم انتظاران

دانلود سرود کعبه چشم انتظاران دانلود سرود کعبه چشم انتظاران   تو کعبه ي چشم انتظاران تو مقصد پرواز ياران تو مايه ي صبر و اميدي تو ناجي آخرين دنيايي چه مي شود سوي عاشقان آيي تو ناجي آخرين دنيايي چه مي شود سوي عاشقان آيي مهدي بيا(3) بيا که از مهر رويت کشم ...

تعداد نمایش:442 بازدید

دانلود سرود سرفراز باشی میهن من

دانلود سرود سرفراز باشی میهن من دانلود سرود سرفراز باشی میهن من   سرفراز باشي ميهن من اي فدايت جان و تن من پر بها تر از زر و گوهر خاک پاک تو وطن من يادگارِ خونِ عاشقانِ بي نشان تا ابد بود تو را حق نگه دار اي شميمِ دلنوازِ ...

تعداد نمایش:189 بازدید

دانلود سرود آدمها

دانلود سرود آدمها دانلود سرود آدمها اولين بار کجا آدمها ( به سر و صورت هم چنگ زدند؟ )(2) ( در زمين ظلم و ستم پيدا شد حرف از کشتن و از جنگ زدند) (2) اولين بار کجاي دنيا رحم از سينه ي آدمها رفت در زمين صحبت ...

تعداد نمایش:204 بازدید

دانلود سرود چشم تموم کائنات

دانلود سرود چشم تموم کائنات دانلود سرود چشم تموم کائنات   چشم تموم کائنات سوي عنايت علي رهبر ما خامنه اي تحت حمايت علي رهبر فرزانه ما اي علي روزگار وارث خونهاي پاک و از خميني يادگار يا علي جان مقتداي من تويي رهبر من ، مرجع من ، پيشواي ...

تعداد نمایش:264 بازدید

دانلود سرود هوای عاشقی

دانلود سرود هوای عاشقی دانلود سرود هوای عاشقی   بتها شکست از نام او   / دلها همه در دام او درياي مي در جان او     /  براهل عالم سرمد است او صاحب شق القمر  / الگوي بي نقص بشر داناي کل خير و شر / عالم به هر ...

تعداد نمایش:261 بازدید

دانلود سرود خیز زجا

دانلود سرود خیز زجا دانلود سرود خیز زجا   خيز زجا وقت تلاش است و کار موسم بيداري و نان آوريست وقت جهاد و جهش و پيشرفت در افق سبز خدا باوريست با همه ي وجود بايد شتافت سينه مشکلات بايد شکافت دست محبت خدا را فشرد دل به خدا بايد سپرد (گوش ...

تعداد نمایش:222 بازدید

دانلود سرود نماز عشق

دانلود سرود نماز عشق دانلود سرود نماز عشق   زيباست نماز عشق خواندن شيطان ز وجود خويش راندن زيباست ركوع عاشقانه تعظيم به تو به هر بهانه اي از مهر تو گر جوان پاكي پيشاني خويش كرده خاكي بنشانده نشان آسماني بر چهره زيباي جواني خود را ز گنه چگونه شويد آنكس كه سخن ...

تعداد نمایش:849 بازدید

دانلود سرود نغمه اقتدار

دانلود سرود نغمه اقتدار دانلود سرود نغمه اقتدار   اي بسيجي عاشق ، رهروان جنگ آور با نفير آتش باش ، لرزه بر ستم آور اي حماسه آفرين ، حافظ حريم دين ، جان فدايي ميهن با سلاح آتشين ، روح و عزم آهنين ، قامت ستم بشکن فرياد ...

تعداد نمایش:315 بازدید

دانلود سرود حضرت زینب

دانلود سرود حضرت زینب دانلود سرود حضرت زینب زينب من اي رسول ظهر خون آه اي بانوي دشت لاله گون انقلابي ، انقلاب آورده اي در دل شب آفتاب آورده اي آه، چون رفتي به ديدار حسين زينب اي وجدان بيدار حسين راه بستي بر تبار کفر و کين با کلامت ...

تعداد نمایش:166 بازدید

دانلود سرود بانگ آزادی

دانلود سرود بانگ آزادی دانلود سرود بانگ آزادی     الله اکبر خميني رهبر اين بانگ آزاديست کز خاوران خيزد فرياد انسانهاست کز ناي جان خيزد اعلام طوفانهاست کز هر کران خيزد آتش فشان قهر ملت هاي در بند است حبل المتين توده هاي آرزومند است الله اکبر الله اکبر خميني رهبر دشمن ...

تعداد نمایش:212 بازدید
کانال پرورشی