پرورشی

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید     با کاروان عشق و شور با شادماني و سرور آمد بهمن اين ماه نور آواي فجر آيينه داد بهمن هميشه ياد ماست ايران ، ايران تا در مشام عاشقان عطر شهادت را دميد با کاروان عشق و شور شد ...

تعداد نمایش:198 بازدید

دانلود سرود برخیزید

دانلود سرود برخیزید دانلود سرود برخیزید برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد، اي شهيدان راه خدا اي كرده، بهر احياي حق جان فدا كز قطره قطره ي خون پاك شهيد ميرويد تا ابد در وطن لالهها برخيزيد، برخيزيد، رهبر آمد كنون در كنارتان تا سازد غرق در بوسه خاك مزارتان تا گيرد خون ...

تعداد نمایش:224 بازدید

دانلود سرود ای شهید

دانلود سرود ای شهید دانلود سرود ای شهید   به لاله ي در خون خفته        شهيد دست از جان شسته قسم به فرياد آخر        به اشك لرزان مادر (كه راه ما آآآ باشد آآآ راه تو اي شهيد) 2 همه به پيش    همه به پيش    به يك صدا جاويدان ...

تعداد نمایش:219 بازدید

دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید

دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید بوي گل و سوسن و ياسمن آيد عطر بهاران کنون از وطن آيد جان ز تن رفته باز سوي تن آمد رهبر محبوب خلق از سفر آمد ديو چو بيرون ...

تعداد نمایش:213 بازدید

دانلود سرود فجر جاوید

دانلود سرود فجر جاوید دانلود سرود فجر جاوید   به به چه حرف خوبي آن شب امام ما گفت (حرفي كه خواب دشمن از آن سخن برآشفت)2 حرف امام اين بود: (در سرزمين ايران پاينده است اسلام، تا هست نور ايمان) 2 ما بچه‌هاي ايران جنگيم تا رهائي ترسي به ...

تعداد نمایش:183 بازدید

دانلود سرود ایران ایران ایران

دانلود سرود ایران ایران ایران دانلود سرود ایران ایران ایران   الله الله الله لا اله الا الله ايران ايران ايران      رگبار مسلسلها ايران ايران ايران      مشته شده بر ايوان ايران ايران ايران              رگبار مسلسلها مشته شده بر ايوان الله الله الله لا اله ...

تعداد نمایش:283 بازدید

دانلود سرود خمینی ای امام

دانلود سرود خمینی ای امام دانلود سرود خمینی ای امام خميني اي امام، خميني اي امام (2) اي مجاهد اي مظهر شرف اي گذشته ز جان در ره هدف هر زمان مي رسد از تو اين ندا اي اسيران و مستضعفان به پا زير بار ستم زندگي بس است نزد ...

تعداد نمایش:200 بازدید

دانلود سرود آمد بهار

دانلود سرود آمد بهار دانلود سرود آمد بهار   آمد بهار         گل دمید و سبزه سرزد بلبل به گلشن        شادمانه بال و پر زد سوز از دمن         زاغ از چمن دیو از وطن         رفت شکر خدا         کز ملک ما رسم کهن ...

تعداد نمایش:219 بازدید

دانلود سرود المپیاد درون مدرسه ای

دانلود سرود المپیاد درون مدرسه ای دانلود سرود المپیاد درون مدرسه ای   مهر خدا در دل من، هرچه توان در تن من بوسه به خاکت بزنم، ايران من اي وطنم با ياد حق با عشق تو، من پهلواني مي کنم در ورزش و دانش تورا، نامي جهاني ...

تعداد نمایش:270 بازدید

دانلود سرود یار دبستانی من

دانلود سرود یار دبستانی من دانلود سرود یار دبستانی من یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو ...

تعداد نمایش:283 بازدید
کانال پرورشی