آوای مدرسه دوره متوسطه اول

دانلود سرود شکوفه باران

دانلود سرود شکوفه باران دانلود سرود شکوفه باران وقتی خبر تولد تو آن روز میان کوچه پیچید در باغ هزار شاخه گل داد در دشت هزار غنچه رویید آن روز خدا تو را به ما داد تا قاصد صبح و نور باشی پیک سحر و شکوفه و گل پیغمبر شوق و ...

تعداد نمایش:578 بازدید

دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره دانلود سرود واژه های چون ستاره   تا قیامت می توان از تو نوشت می توان از تو همیشه راز گفت روزها بیدار ماند و شب نخفت قصه ناگفته ات را باز گفت می توان در گوش گل ها از تو گفت تا که ...

تعداد نمایش:461 بازدید

دانلود سرود کعبه چشم انتظاران

دانلود سرود کعبه چشم انتظاران دانلود سرود کعبه چشم انتظاران   تو کعبه ي چشم انتظاران تو مقصد پرواز ياران تو مايه ي صبر و اميدي تو ناجي آخرين دنيايي چه مي شود سوي عاشقان آيي تو ناجي آخرين دنيايي چه مي شود سوي عاشقان آيي مهدي بيا(3) بيا که از مهر رويت کشم ...

تعداد نمایش:517 بازدید

دانلود سرود سرفراز باشی میهن من

دانلود سرود سرفراز باشی میهن من دانلود سرود سرفراز باشی میهن من   سرفراز باشي ميهن من اي فدايت جان و تن من پر بها تر از زر و گوهر خاک پاک تو وطن من يادگارِ خونِ عاشقانِ بي نشان تا ابد بود تو را حق نگه دار اي شميمِ دلنوازِ ...

تعداد نمایش:215 بازدید

دانلود سرود خیز زجا

دانلود سرود خیز زجا دانلود سرود خیز زجا   خيز زجا وقت تلاش است و کار موسم بيداري و نان آوريست وقت جهاد و جهش و پيشرفت در افق سبز خدا باوريست با همه ي وجود بايد شتافت سينه مشکلات بايد شکافت دست محبت خدا را فشرد دل به خدا بايد سپرد (گوش ...

تعداد نمایش:259 بازدید

دانلود سرود نماز عشق

دانلود سرود نماز عشق دانلود سرود نماز عشق   زيباست نماز عشق خواندن شيطان ز وجود خويش راندن زيباست ركوع عاشقانه تعظيم به تو به هر بهانه اي از مهر تو گر جوان پاكي پيشاني خويش كرده خاكي بنشانده نشان آسماني بر چهره زيباي جواني خود را ز گنه چگونه شويد آنكس كه سخن ...

تعداد نمایش:921 بازدید

دانلود سرود بانگ آزادی

دانلود سرود بانگ آزادی دانلود سرود بانگ آزادی     الله اکبر خميني رهبر اين بانگ آزاديست کز خاوران خيزد فرياد انسانهاست کز ناي جان خيزد اعلام طوفانهاست کز هر کران خيزد آتش فشان قهر ملت هاي در بند است حبل المتين توده هاي آرزومند است الله اکبر الله اکبر خميني رهبر دشمن ...

تعداد نمایش:254 بازدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید     با کاروان عشق و شور با شادماني و سرور آمد بهمن اين ماه نور آواي فجر آيينه داد بهمن هميشه ياد ماست ايران ، ايران تا در مشام عاشقان عطر شهادت را دميد با کاروان عشق و شور شد ...

تعداد نمایش:200 بازدید

دانلود سرود برخیزید

دانلود سرود برخیزید دانلود سرود برخیزید برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد، اي شهيدان راه خدا اي كرده، بهر احياي حق جان فدا كز قطره قطره ي خون پاك شهيد ميرويد تا ابد در وطن لالهها برخيزيد، برخيزيد، رهبر آمد كنون در كنارتان تا سازد غرق در بوسه خاك مزارتان تا گيرد خون ...

تعداد نمایش:224 بازدید

دانلود سرود ای شهید

دانلود سرود ای شهید دانلود سرود ای شهید   به لاله ي در خون خفته        شهيد دست از جان شسته قسم به فرياد آخر        به اشك لرزان مادر (كه راه ما آآآ باشد آآآ راه تو اي شهيد) 2 همه به پيش    همه به پيش    به يك صدا جاويدان ...

تعداد نمایش:221 بازدید
کانال پرورشی