آوای مدرسه دوره ابتدایی

دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز

دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز دانلود سرود ای دانش آموز دانش بیاموز   پر جنب و جوش ، چون موج دریا ای مرد فردا ، ای طفل امروز لحظه به لحظه ، یاد خدا کن با نور یزدان جان را برافروز ای دانش آموز ، دانش بیاموز ایران ...

تعداد نمایش:1,690 بازدید

دانلود سرود او مثل پیغمبر

دانلود سرود او مثل پیغمبر دانلود سرود او مثل پیغمبر وقتی امام آمد ایران گلستان شد لب های پژمرده گل های خندان شد او مثل پیغمبر پیغام بر لب داشت در باغ دلهامان نور خدا می کاشت در پیش پای او بس لاله پرپر شد ایران ما اما ایران دیگر شد ایران اسلامی ایران قرآنی ایران پاینده ایران ایرانی از ...

تعداد نمایش:752 بازدید

دانلود سرود مثل گل و خورشید

دانلود سرود مثل گل و خورشید دانلود سرود مثل گل و خورشید یادش به خیر آن روز آن روز نورانی آن روز پر حاصل روز گل افشانی روزی که لبها شد باغ گل لبخند توی هوا پیچید بوی گل و اسپند از چهره ها شد پاک رنگ پریشانی شد خانه دل ها جشن و چراغانی شهر ...

تعداد نمایش:660 بازدید

دانلود سرود پیغام

دانلود سرود پیغام دانلود سرود پیغام   کبوتر جان چه تنهایی از آن بالا بیا پایین برایت نامه ای دارم بیا بر شانه ام بنشین تو پیغام مرا اکنون ببر با خود به آن مرقد بِپَر همراه قلب من برو بنشین بر آن گنبد برو آنجا که خوابیده امام مهربان من سلامی کن، دعایی کن در ...

تعداد نمایش:640 بازدید

دانلود سرود شکوفه باران

دانلود سرود شکوفه باران دانلود سرود شکوفه باران وقتی خبر تولد تو آن روز میان کوچه پیچید در باغ هزار شاخه گل داد در دشت هزار غنچه رویید آن روز خدا تو را به ما داد تا قاصد صبح و نور باشی پیک سحر و شکوفه و گل پیغمبر شوق و ...

تعداد نمایش:578 بازدید

دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره دانلود سرود واژه های چون ستاره   تا قیامت می توان از تو نوشت می توان از تو همیشه راز گفت روزها بیدار ماند و شب نخفت قصه ناگفته ات را باز گفت می توان در گوش گل ها از تو گفت تا که ...

تعداد نمایش:461 بازدید

دانلود سرود یک پله یک پله

دانلود سرود یک پله یک پله دانلود سرود یک پله یک پله وقتی هواپیما از دور پیدا شد آغوش یک ملت با دیدنش وا شد یک پله ، یک پله می آمد او پایین با چهره ای پر نور با خنده ای شیرین آرام می آمد دل بیقرارش بود دریایی از مردم در انتظارش بود او ...

تعداد نمایش:422 بازدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن

دانلود سرود بیست و دوی بهمن دانلود سرود بیست و دوی بهمن   مثل غنچه بود آن روز غنچه ای که روییده در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده مثل آب بود آن روز آب چشمه ای شیرین چشمه ای که می بیند مرد تشنه ای غمگین گر چه در زمستان بو د چون ...

تعداد نمایش:402 بازدید

دانلود سرود باغ مدرسه

دانلود سرود باغ مدرسه دانلود سرود باغ مدرسه   آمده ماه مهربان آمده ماه دوستی وا شده باز مدرسه وا شده راه دوستی کوچه به کوچه می روند دسته به دسته کودکان هست چه خوب و با صفا دیدن روی دوستان چنارهای مدرسه هنوز ایستاده اند شاخه و برگ خویش را به دست باد داده اند می ...

تعداد نمایش:459 بازدید

دانلود سرود از خاک تا خورشید

دانلود سرود از خاک تا خورشید دانلود سرود از خاک تا خورشید   چشمهای من دو آیینه بر جهان بیکران بازند گوشهای من دو دریاچه بر سخنهای روان بازند جای من از خاک تا خورشید می رود از نور آسانتر تا به دست من چراغ ماه بر زمین تابد فروزان تر سیب سرخ ...

تعداد نمایش:413 بازدید
کانال پرورشی