آخرین رتبه های قبولی در کنکور سراسری

آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی

آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین ...

تعداد نمایش:130 بازدید

آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که ...

تعداد نمایش:406 بازدید

آخرین رتبه مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم تجربی علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی   # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۷۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه ...

تعداد نمایش:65 بازدید

آخرین رتبه های مجاز محیط زیست – از رشته های علوم تجربی

محیط زیست آخرین رتبه های مجاز محیط زیست - از رشته های علوم تجربی   محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۸۵۷ علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج (نوبت دوم (شبانه)) مرد ...

تعداد نمایش:155 بازدید

آخرین رتبه های مجازکارشناس فناوری اطلاعات و سلامت – از رشته های علوم تجربی

فناوری اطلاعات آخرین رتبه های مجازکارشناس فناوری اطلاعات و سلامت - از رشته های علوم تجربی   فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۱۲۳۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه ...

تعداد نمایش:297 بازدید

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی – از رشته های علوم تجربی

روانشناسی آخرین رتبه های مجاز روانشناسی - از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین ...

تعداد نمایش:230 بازدید

آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی – از رشته های علوم تجربی

اعضای مصنوعی آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی - از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که ...

تعداد نمایش:105 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مامایی ، از رشته های علوم تجربی

مامایی آخرین رتبه های مجاز مامایی ، از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می ...

تعداد نمایش:159 بازدید

آخرین رتبه مجاز مهندسی کشاورزی – از رشته های علوم تجربی

مهندسی کشاورزی  آخرین رتبه مجاز مهندسی کشاورزی - از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در ...

تعداد نمایش:860 بازدید

آخرین رتبه مجاز در علوم آزمایشگاهی از رشته های علوم تجربی

علوم آزمایشگاهی آخرین رتبه مجاز در علوم آزمایشگاهی  از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در ...

تعداد نمایش:239 بازدید
صفحه 1 از 912345بعدی»آخرین»