رشته ی ریاضی و فیزیک

مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، شاخه ای از علوم ریاضی

تعمیر و نگهداری هواپیما مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، شاخه ای از علوم ریاضی برای ورود به این رشته با اخذ دیپلم می توان با شرکت در کنکور سراری تنها در دانشگاه دولتی هوانوردی کشور دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری واقع در خیابان معراج فرودگاه ...

تعداد نمایش:87 بازدید

مهندسی هوا و فضا ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی هوا و فضا مهندسی هوا و فضا ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ...

تعداد نمایش:35 بازدید

آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی معماری آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، ## کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه ۱ ۱۰۳۲۵ مهندسی معماری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ ...

تعداد نمایش:74 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی

مهندسی هوافضا آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا شهر تست به عنوان مرجع تخصصی کنکور برای کنکوری های عزیز شرایط کاملا مناسب و عادلانه ای را فراهم آورده است ...

تعداد نمایش:93 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

مهندسی معدن آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۲۴ مهندسی معدن دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۲ ۱۰۷۴۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

تعداد نمایش:71 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک

علوم و مهندسی آب آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم ...

تعداد نمایش:63 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی صنایع آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ...

تعداد نمایش:59 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی

مهندسی آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ...

تعداد نمایش:56 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی دریا ، از رشته های ریاضی

مهندسی دریا آخرین رتبه های مجاز مهندسی دریا ، از رشته های ریاضی # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۱۱ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف - تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ۲ ۱۰۷۳۶ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - بندرعباس (روزانه) دو سال اول این دوره در تهران ...

تعداد نمایش:49 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی

مهندسی پلیمر آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ،   # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۱۸ مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ۲ ۱۰۷۳۵ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (روزانه) مرد ...

تعداد نمایش:63 بازدید
صفحه 1 از 3123