آخرین رتبه ی مجاز در مهندسی تعمی و نگهداری هواپیما

مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، شاخه ای از علوم ریاضی

تعمیر و نگهداری هواپیما مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، شاخه ای از علوم ریاضی برای ورود به این رشته با اخذ دیپلم می توان با شرکت در کنکور سراری تنها در دانشگاه دولتی هوانوردی کشور دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری واقع در خیابان معراج فرودگاه ...

تعداد نمایش:277 بازدید
کانال پرورشی