آزمون عملکردی

آزمون عملکردی درس فارسی ( نگاره ها )

آزمون عملکردی آزمون عملکردی درس فارسی ( نگاره ها )   🔸آزمون عملکردی فارسی 🔸نگاره ها 🔸ويژه ارزشیابی 🔸پایه اول ابتدايي فایل پی دی اف و در 4 صفحه طراحی شده است . آنچه در این فایل وجود دارد: موضوع :توانایی تلفظ کلمات تصاویر و ارتباط دادن کلمات هم آغاز و ...

تعداد نمایش:105 بازدید