برای دهه فجر در مدارس چه برنامه ای دارید

طرح و برنامه و ایده ها مناسب برای دهه ایام الله فجر

طرح و برنامه و ایده ها مناسب برای دهه ایام الله فجر   🌟الف ) مجموعه برنامه های معرفتی : 1-  برگزاری گفتمان بررسی جایگاه جمهوری اسلامی در جهان معاصر 2-  برگزاری گفتمان بررسی ریشه های انقلاب اسلامی 3-  برگزاری گفتمان بررسی نقش امام خمینی ( ره ...

تعداد نمایش:117 بازدید