برنامه پیشنهادی جشن عاطفه ها

صورت جلسه مهر عاطفه ها

صورت جلسه مهر عاطفه ها صورت جلسه مهر عاطفه ها     نصب تراکت اهدای پاکت به دانش آموزان صحبت در برنامه صبحگاهی وکلاسهادرمورد لزوم یاری به همنوع پخش آهنگهای مناسب بیان روایات و داستانهایی ازائمه درمورد انفاق فضاسازی برپایی بازارچه به نفع مهر عاطفه ها تهیه میان وعده برای همه بچه هامناسب ...

تعداد نمایش:2,000 بازدید
کانال پرورشی