بلندخوانی

مطالعه به شیوه بلندخوانی

 مطالعه به شیوه  بلندخوانی وقتی بـلندخوانی می کنید کمی تمرکزتان بیشتر می شود. عده ای از دانش آموزان سبک یادگیری شان شنیداری است و عادت به شنیدن مطالب دارند و هم اینکه موجب می شود که صدای خواندن خودش شکل و سایر صداها ...

تعداد نمایش:50 بازدید