بلند خوانی کلید موفقیت یادگیری

مطالعه به شیوه بلندخوانی

 مطالعه به شیوه  بلندخوانی وقتی بـلندخوانی می کنید کمی تمرکزتان بیشتر می شود. عده ای از دانش آموزان سبک یادگیری شان شنیداری است و عادت به شنیدن مطالب دارند و هم اینکه موجب می شود که صدای خواندن خودش شکل و سایر صداها ...

تعداد نمایش:50 بازدید