دانلود سرود امام خمینی

دانلود سرود پیغام

دانلود سرود پیغام دانلود سرود پیغام   کبوتر جان چه تنهایی از آن بالا بیا پایین برایت نامه ای دارم بیا بر شانه ام بنشین تو پیغام مرا اکنون ببر با خود به آن مرقد بِپَر همراه قلب من برو بنشین بر آن گنبد برو آنجا که خوابیده امام مهربان من سلامی کن، دعایی کن در ...

تعداد نمایش:147 بازدید

دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره دانلود سرود واژه های چون ستاره   تا قیامت می توان از تو نوشت می توان از تو همیشه راز گفت روزها بیدار ماند و شب نخفت قصه ناگفته ات را باز گفت می توان در گوش گل ها از تو گفت تا که ...

تعداد نمایش:116 بازدید

دانلود سرود یک پله یک پله

دانلود سرود یک پله یک پله دانلود سرود یک پله یک پله وقتی هواپیما از دور پیدا شد آغوش یک ملت با دیدنش وا شد یک پله ، یک پله می آمد او پایین با چهره ای پر نور با خنده ای شیرین آرام می آمد دل بیقرارش بود دریایی از مردم در انتظارش بود او ...

تعداد نمایش:105 بازدید

دانلود سرود آیت حق

دانلود سرود آیت حق دانلود سرود آیت حق قلب مني ، روح مني خميني ، خميني آيت حق ، شب شکني خميني ، خميني سرور و سالار مني خميني در خط آيات توئيم خميني ، خميني جان به تني ، روح خدا خميني ، خميني صفدر جاويد زمان خميني ...

تعداد نمایش:76 بازدید

دانلود سرود امام بت شکن

دانلود سرود امام بت شکن دانلود سرود امام بت شکن   خير مقدم خير مقدم اي هماي عزت اي خجسته پي اي فروغ جاودانه اي که شد ز رويت دور غصه طي ازتورشک رضوان شده ديار ما شکوفه وگل شد باغ ما غم به سر شد .شب سحر شد ازتوآيين سامان گرفت شد ...

تعداد نمایش:57 بازدید

دانلود سرود پیک بیداری

دانلود سرود پیک بیداری دانلود سرود پیک بیداری   بچه ها بچه ها بچه ها بچه ها آن امامي که دوست داشت شما بهترين هاي روزگار شويد آنکه مي خواست در وجود فضا دشت سرسبزي بهار شويد آنکه هر شب به دست هاي دعا عاشقي را به جستجو مي شد آنکه هر ...

تعداد نمایش:70 بازدید

دانلود سرود پیام آور روشنایی

دانلود سرود پیام آور روشنایی دانلود سرود پیام آور روشنایی ناگهان سر زد از مرز باران مژده خرم و سبز رستن گفت با ما طلوعی دوباره باید از تیرگی دست شستن آمد او از افق های روشن روح آزادگی در زمین شد با پیام امید و رهایی زندگی تازه شد دلنشین ...

تعداد نمایش:59 بازدید

دانلود سرود شکوه سادگی

دانلود سرود شکوه سادگی دانلود سرود شکوه سادگی   آمد از کرانه ها از کرانه های دور از سکوت شب گذشت با ترانه های نور گل دمید از آن بهار شاخه شاخه، صف به صف قم پر از جوانه شد پر شکوفه شد نجف منبرش شبیه کوه او شبیه آفتاب از کلام او دمید نور گرم ...

تعداد نمایش:82 بازدید
کانال پرورشی