دانلود سرود امام خمینی

دانلود سرود پیغام

دانلود سرود پیغام دانلود سرود پیغام   کبوتر جان چه تنهایی از آن بالا بیا پایین برایت نامه ای دارم بیا بر شانه ام بنشین تو پیغام مرا اکنون ببر با خود به آن مرقد بِپَر همراه قلب من برو بنشین بر آن گنبد برو آنجا که خوابیده امام مهربان من سلامی کن، دعایی کن در ...

تعداد نمایش:310 بازدید

دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره دانلود سرود واژه های چون ستاره   تا قیامت می توان از تو نوشت می توان از تو همیشه راز گفت روزها بیدار ماند و شب نخفت قصه ناگفته ات را باز گفت می توان در گوش گل ها از تو گفت تا که ...

تعداد نمایش:229 بازدید

دانلود سرود یک پله یک پله

دانلود سرود یک پله یک پله دانلود سرود یک پله یک پله وقتی هواپیما از دور پیدا شد آغوش یک ملت با دیدنش وا شد یک پله ، یک پله می آمد او پایین با چهره ای پر نور با خنده ای شیرین آرام می آمد دل بیقرارش بود دریایی از مردم در انتظارش بود او ...

تعداد نمایش:216 بازدید

دانلود سرود آیت حق

دانلود سرود آیت حق دانلود سرود آیت حق قلب مني ، روح مني خميني ، خميني آيت حق ، شب شکني خميني ، خميني سرور و سالار مني خميني در خط آيات توئيم خميني ، خميني جان به تني ، روح خدا خميني ، خميني صفدر جاويد زمان خميني ...

تعداد نمایش:136 بازدید

دانلود سرود امام بت شکن

دانلود سرود امام بت شکن دانلود سرود امام بت شکن   خير مقدم خير مقدم اي هماي عزت اي خجسته پي اي فروغ جاودانه اي که شد ز رويت دور غصه طي ازتورشک رضوان شده ديار ما شکوفه وگل شد باغ ما غم به سر شد .شب سحر شد ازتوآيين سامان گرفت شد ...

تعداد نمایش:103 بازدید

دانلود سرود پیک بیداری

دانلود سرود پیک بیداری دانلود سرود پیک بیداری   بچه ها بچه ها بچه ها بچه ها آن امامي که دوست داشت شما بهترين هاي روزگار شويد آنکه مي خواست در وجود فضا دشت سرسبزي بهار شويد آنکه هر شب به دست هاي دعا عاشقي را به جستجو مي شد آنکه هر ...

تعداد نمایش:140 بازدید

دانلود سرود پیام آور روشنایی

دانلود سرود پیام آور روشنایی دانلود سرود پیام آور روشنایی ناگهان سر زد از مرز باران مژده خرم و سبز رستن گفت با ما طلوعی دوباره باید از تیرگی دست شستن آمد او از افق های روشن روح آزادگی در زمین شد با پیام امید و رهایی زندگی تازه شد دلنشین ...

تعداد نمایش:107 بازدید

دانلود سرود شکوه سادگی

دانلود سرود شکوه سادگی دانلود سرود شکوه سادگی   آمد از کرانه ها از کرانه های دور از سکوت شب گذشت با ترانه های نور گل دمید از آن بهار شاخه شاخه، صف به صف قم پر از جوانه شد پر شکوفه شد نجف منبرش شبیه کوه او شبیه آفتاب از کلام او دمید نور گرم ...

تعداد نمایش:131 بازدید
کانال پرورشی