دانلود سرود دهه فجر متوسطه اول

دانلود سرود بانگ آزادی

دانلود سرود بانگ آزادی دانلود سرود بانگ آزادی     الله اکبر خميني رهبر اين بانگ آزاديست کز خاوران خيزد فرياد انسانهاست کز ناي جان خيزد اعلام طوفانهاست کز هر کران خيزد آتش فشان قهر ملت هاي در بند است حبل المتين توده هاي آرزومند است الله اکبر الله اکبر خميني رهبر دشمن ...

تعداد نمایش:254 بازدید

دانلود سرود خمینی ای امام

دانلود سرود خمینی ای امام دانلود سرود خمینی ای امام خميني اي امام، خميني اي امام (2) اي مجاهد اي مظهر شرف اي گذشته ز جان در ره هدف هر زمان مي رسد از تو اين ندا اي اسيران و مستضعفان به پا زير بار ستم زندگي بس است نزد ...

تعداد نمایش:201 بازدید

دانلود سرود بهمن

دانلود سرود بهمن دانلود سرود بهمن   يک بار ديگر زيبا و روشن تابيده بر ما خورشيد بهمن تا ما هميشه دلشاد باشيم مثل پرستو آزاد باشيم بهمن سراسر نور و اميد است زيرا که در آن فجر سپيد است در ماه بهمن شاداب باشيم پاک و صميمي چون آب باشيم در ماه بهمن ماه رهايي تابيده بر ما نور خدايي    

تعداد نمایش:169 بازدید
کانال پرورشی