دانلود سرود دهه فجر متوسطه دوم

دانلود سرود برخیزید

دانلود سرود برخیزید دانلود سرود برخیزید برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد، اي شهيدان راه خدا اي كرده، بهر احياي حق جان فدا كز قطره قطره ي خون پاك شهيد ميرويد تا ابد در وطن لالهها برخيزيد، برخيزيد، رهبر آمد كنون در كنارتان تا سازد غرق در بوسه خاك مزارتان تا گيرد خون ...

تعداد نمایش:224 بازدید

دانلود سرود خمینی ای امام

دانلود سرود خمینی ای امام دانلود سرود خمینی ای امام خميني اي امام، خميني اي امام (2) اي مجاهد اي مظهر شرف اي گذشته ز جان در ره هدف هر زمان مي رسد از تو اين ندا اي اسيران و مستضعفان به پا زير بار ستم زندگي بس است نزد ...

تعداد نمایش:201 بازدید
کانال پرورشی