دانلود سرود دهه فجر

دانلود سرود بیست و دوی بهمن

دانلود سرود بیست و دوی بهمن دانلود سرود بیست و دوی بهمن   مثل غنچه بود آن روز غنچه ای که روییده در هوای بهمن ماه بر درخت خشکیده مثل آب بود آن روز آب چشمه ای شیرین چشمه ای که می بیند مرد تشنه ای غمگین گر چه در زمستان بو د چون ...

تعداد نمایش:402 بازدید

دانلود سرود بانگ آزادی

دانلود سرود بانگ آزادی دانلود سرود بانگ آزادی     الله اکبر خميني رهبر اين بانگ آزاديست کز خاوران خيزد فرياد انسانهاست کز ناي جان خيزد اعلام طوفانهاست کز هر کران خيزد آتش فشان قهر ملت هاي در بند است حبل المتين توده هاي آرزومند است الله اکبر الله اکبر خميني رهبر دشمن ...

تعداد نمایش:254 بازدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید

دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید دانلود سرود بیست و دوی بهمن جدید     با کاروان عشق و شور با شادماني و سرور آمد بهمن اين ماه نور آواي فجر آيينه داد بهمن هميشه ياد ماست ايران ، ايران تا در مشام عاشقان عطر شهادت را دميد با کاروان عشق و شور شد ...

تعداد نمایش:200 بازدید

دانلود سرود برخیزید

دانلود سرود برخیزید دانلود سرود برخیزید برخيزيد، برخيزيد، برخيزيد، اي شهيدان راه خدا اي كرده، بهر احياي حق جان فدا كز قطره قطره ي خون پاك شهيد ميرويد تا ابد در وطن لالهها برخيزيد، برخيزيد، رهبر آمد كنون در كنارتان تا سازد غرق در بوسه خاك مزارتان تا گيرد خون ...

تعداد نمایش:224 بازدید

دانلود سرود ای شهید

دانلود سرود ای شهید دانلود سرود ای شهید   به لاله ي در خون خفته        شهيد دست از جان شسته قسم به فرياد آخر        به اشك لرزان مادر (كه راه ما آآآ باشد آآآ راه تو اي شهيد) 2 همه به پيش    همه به پيش    به يك صدا جاويدان ...

تعداد نمایش:221 بازدید

دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید

دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید دانلود سرود بوی گل و سوسن و یاسمن آید بوي گل و سوسن و ياسمن آيد عطر بهاران کنون از وطن آيد جان ز تن رفته باز سوي تن آمد رهبر محبوب خلق از سفر آمد ديو چو بيرون ...

تعداد نمایش:216 بازدید

دانلود سرود فجر جاوید

دانلود سرود فجر جاوید دانلود سرود فجر جاوید   به به چه حرف خوبي آن شب امام ما گفت (حرفي كه خواب دشمن از آن سخن برآشفت)2 حرف امام اين بود: (در سرزمين ايران پاينده است اسلام، تا هست نور ايمان) 2 ما بچه‌هاي ايران جنگيم تا رهائي ترسي به ...

تعداد نمایش:183 بازدید

دانلود سرود ایران ایران ایران

دانلود سرود ایران ایران ایران دانلود سرود ایران ایران ایران   الله الله الله لا اله الا الله ايران ايران ايران      رگبار مسلسلها ايران ايران ايران      مشته شده بر ايوان ايران ايران ايران              رگبار مسلسلها مشته شده بر ايوان الله الله الله لا اله ...

تعداد نمایش:286 بازدید

دانلود سرود خمینی ای امام

دانلود سرود خمینی ای امام دانلود سرود خمینی ای امام خميني اي امام، خميني اي امام (2) اي مجاهد اي مظهر شرف اي گذشته ز جان در ره هدف هر زمان مي رسد از تو اين ندا اي اسيران و مستضعفان به پا زير بار ستم زندگي بس است نزد ...

تعداد نمایش:201 بازدید

دانلود سرود آمد بهار

دانلود سرود آمد بهار دانلود سرود آمد بهار   آمد بهار         گل دمید و سبزه سرزد بلبل به گلشن        شادمانه بال و پر زد سوز از دمن         زاغ از چمن دیو از وطن         رفت شکر خدا         کز ملک ما رسم کهن ...

تعداد نمایش:221 بازدید
کانال پرورشی