دانلود سرود سیزده آبان باکلام

دانلود سرود یار دبستانی من

دانلود سرود یار دبستانی من دانلود سرود یار دبستانی من یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو ...

تعداد نمایش:286 بازدید

دانلود سرود سیزده آبان

دانلود سرود سیزده آبان دانلود سرود سیزده آبان   ای روز سیزده آبان        روز فتح دانشجویان ای روز دانش آموزان        روز مرگ مستکبران با قدرت بانگ تکبیر        پیروز شد خون به شمشیر جاسوس خانه بشد تسخیر        آن لانه ی مکر و تزویر دشمن دون ، ...

تعداد نمایش:153 بازدید

دانلود سرود روز دانش آموز

دانلود سرود روز دانش آموز دانلود سرود روز دانش آموز   با نگاهی به وسعت دریا        با نفسهای درسینه محبوس همصدا مردو مردانه رفتی        قطره قطره تا دل اقیانوس سینه هامان سپر شد برای        سرب داغ وگلوله و رگبار خون دانش آموزان عاشق        (شد ...

تعداد نمایش:235 بازدید

دانلود سرود سیزده آبان

دانلود سرود سیزده آبان دانلود سرود سیزده آبان روز اميد، روز صبح سپيد روز از خون دميدن خورشيد روز مشت و گلوله و فرياد روز فرياد بر شب بيداد روز پيروزي سحر بر شب روز فرياد شب شکن بر لب شب ظلمت، شب پريشاني شبي از داغ گل چراغاني باغ از بوي ...

تعداد نمایش:197 بازدید
کانال پرورشی