دانلود سرود نشاط معنوی بی کلام

دانلود سرود نشاط معنوی

دانلود سرود نشاط معنوی دانلود سرود نشاط معنوی   صحراي زندگاني، در دست ما اسير است بي سبزه بي شکوفه، مانند يک کوير است(2) بايد بپرورانيم، گل هاي با صفا را در دست خود بگيريم، هر دست آشنا را (2) مثل درخت بايد، ما ايستاده باشيم سرسبز و با محبت، ...

تعداد نمایش:173 بازدید
کانال پرورشی