رتبه های بولی در کنکور 95

آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی معماری آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، ## کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه ۱ ۱۰۳۲۵ مهندسی معماری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ ...

تعداد نمایش:383 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

مهندسی معدن آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۲۴ مهندسی معدن دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۲ ۱۰۷۴۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

تعداد نمایش:306 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی

مهندسی هوافضا آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا شهر تست به عنوان مرجع تخصصی کنکور برای کنکوری های عزیز شرایط کاملا مناسب و عادلانه ای را فراهم آورده است ...

تعداد نمایش:396 بازدید

آخرین رتبه ی مجاز در رشته پزشکی – رشته ای از علوم تجربی

پزشکی آخرین رتبه ی مجاز در رشته پزشکی - رشته ای از علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که ...

تعداد نمایش:816 بازدید

آخرین رتبه مجاز در رشته کار درمانی – از رشته های علوم تجربی

کار درمانی آخرین رتبه مجاز در رشته کار درمانی - از رشته های علوم تجربی کار درمانی ، کار درمانی ،  کار درمانی ،  کار درمانی ،   # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۱۴۸۱ کار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ ۲ ۱۱۰۴۲ کار ...

تعداد نمایش:440 بازدید

مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، شاخه ای از علوم ریاضی

تعمیر و نگهداری هواپیما مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، شاخه ای از علوم ریاضی برای ورود به این رشته با اخذ دیپلم می توان با شرکت در کنکور سراری تنها در دانشگاه دولتی هوانوردی کشور دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری واقع در خیابان معراج فرودگاه ...

تعداد نمایش:277 بازدید

علم اطلاعات و دانش شناسی – رشته ای از علوم تجربی

علم اطلاعات و دانش شناسی علم اطلاعات و دانش شناسی -شاخه ای از علوم تجربی   علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش ...

تعداد نمایش:456 بازدید

علوم تغذیه ، از رشته های علوم تجربی

علوم تغذیه علوم تغذیه ، از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ...

تعداد نمایش:285 بازدید

فیزیوتراپی ، از رشته های علوم تجربی

فیزیوتراپی فیزیوتراپی ، از رشته های علوم تجربی کنکوری های عزیز :با سلام خدمت شما دوستان ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد ...

تعداد نمایش:360 بازدید

مهندسی فضای سبز ، از رشته های علوم تجربی

مهندسی فضای سبز مهندسی فضای سبز ، از رشته های علوم تجربی کنکوری های عزیز دقت داشته باشند رتبه هایی که برای ورود به رشته ی مهندسی فضای سبز مشاهده می فرمایید مناسب منطقه دو می باشد و دوستان منطقه یک حدود پنج درصد از ...

تعداد نمایش:324 بازدید
کانال پرورشی