روز بسیج دانش آموزی چه کارهایی انجام دهیم

برنامه های پیشنهادی روز بسیج دانش آموزی (۸آبان)

برنامه های پیشنهادی روز بسیج دانش آموزی (8آبان) برنامه های پیشنهادی روز بسیج دانش آموزی (8آبان) 1- به صدا در آمدن زنگ مدارس با عنوان زنگ" شجاعت" 2- برگزاری مراسم صبحگاه با دعوت از خانواده معظم شهدا و ذكر خاطره و یا وصیت نامه شهید ...

تعداد نمایش:582 بازدید
کانال پرورشی