روز بسیج دانش آموزی

برنامه های پیشنهادی روز بسیج دانش آموزی (۸آبان)

برنامه های پیشنهادی روز بسیج دانش آموزی (8آبان) برنامه های پیشنهادی روز بسیج دانش آموزی (8آبان) 1- به صدا در آمدن زنگ مدارس با عنوان زنگ" شجاعت" 2- برگزاری مراسم صبحگاه با دعوت از خانواده معظم شهدا و ذكر خاطره و یا وصیت نامه شهید ...

تعداد نمایش:582 بازدید
کانال پرورشی