روشها و فنون تدریس

تدریس چیست و روش های فنون تدریس

فنون تدریس تدریس چیست و روش های فنون تدریس فنون تدریس ✍?تدریس به مجموعه اعمالی که معلم برای جلب توجه شاگردان به تدریس اثر بخش و کارآمد‌تر اجرا می‌نماید، گفته می شود. آشنایی و آگاهی نسبت به فنون تدریس و اعمال آنها در کلاس درس ...

تعداد نمایش:123 بازدید
کانال پرورشی