سرود امام خمینی

دانلود سرود پیغام

دانلود سرود پیغام دانلود سرود پیغام   کبوتر جان چه تنهایی از آن بالا بیا پایین برایت نامه ای دارم بیا بر شانه ام بنشین تو پیغام مرا اکنون ببر با خود به آن مرقد بِپَر همراه قلب من برو بنشین بر آن گنبد برو آنجا که خوابیده امام مهربان من سلامی کن، دعایی کن در ...

تعداد نمایش:311 بازدید

دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره دانلود سرود واژه های چون ستاره   تا قیامت می توان از تو نوشت می توان از تو همیشه راز گفت روزها بیدار ماند و شب نخفت قصه ناگفته ات را باز گفت می توان در گوش گل ها از تو گفت تا که ...

تعداد نمایش:229 بازدید

دانلود سرود آیت حق

دانلود سرود آیت حق دانلود سرود آیت حق قلب مني ، روح مني خميني ، خميني آيت حق ، شب شکني خميني ، خميني سرور و سالار مني خميني در خط آيات توئيم خميني ، خميني جان به تني ، روح خدا خميني ، خميني صفدر جاويد زمان خميني ...

تعداد نمایش:136 بازدید
کانال پرورشی