سرود خمینی ای امام

دانلود سرود خمینی ای امام

دانلود سرود خمینی ای امام دانلود سرود خمینی ای امام خميني اي امام، خميني اي امام (2) اي مجاهد اي مظهر شرف اي گذشته ز جان در ره هدف هر زمان مي رسد از تو اين ندا اي اسيران و مستضعفان به پا زير بار ستم زندگي بس است نزد ...

تعداد نمایش:201 بازدید
کانال پرورشی