شعر کودکانه امام علی

چند شعر کودکانه مخصوص دانش آموزان ابتدایی

چند شعر کودکانه چند شعر کودکانه مخصوص دانش آموزان ابتدایی شنبه شروع هفته    خدا یادم نرفته خالق این جهانه    خدای آسمانه ذکر لبم همینه    یارب العالمینه ??????? یکشنبه یادت باشه    خدابا بنده هاشه بازم دلت رو شادکن    بخشندگی شو یادکن بگوهمین رو والسلام    یاذالجلال والاکرام ????????? بعداز روز یکشنبه    رسید روز دوشنبه از ...

تعداد نمایش:312 بازدید
کانال پرورشی