مباحث پر اهمیت درس ریاضیات کنکورریاضی

اهمیت درس ریاضیات در رشته ریاضی

اهمیت درس ریاضیات در رشته ریاضی   ریاضیات در رشته ریاضی  بی شک همه ی بچه های ریاضی اهمیت درس ریاضی میدونند. درسی که شامل 55 تست در کنکور و دارای ضریب 12 می باشد. که شامل سه بخش عمده ریاضیات پایه و دیفرانسیل، ...

تعداد نمایش:47 بازدید