معنی اعتماد به نفس به انگلیسی

راهکارافزایش اعتمادبه نفس

✅49 جمله جادویی برای افزایش اعتماد به نفس کودک به گزارش شهر تست وبه نقل از یک سایت پزشکی: می خواهید کاری کنید تا فرزندتان احساس مهم بودن بکند؟ انجام این کارها و گفتن این جملات کمک بزرگی برای تحقق این هدف به ...

تعداد نمایش:4 بازدید