چه رشته هایی در مسابقات فرهنگی هنری وجود دارد

شیوه نامه مسابقات فرهنگی هنری

فرهنگی هنری شیوه نامه مسابقات فرهنگی هنری پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)،به پیوست شیوه نامه مسابقات فرهنگی و هنری ارسال می گردد كه در این رابطه توجه مدیران محترم را به نكات ذیل معطوف می داریم:  ...

تعداد نمایش:146 بازدید
کانال پرورشی