کارنامه های کنکور 1395 رتبه های قبولی در کنکور

آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی صنایع آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ...

تعداد نمایش:59 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی

مهندسی آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ...

تعداد نمایش:56 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی دریا ، از رشته های ریاضی

مهندسی دریا آخرین رتبه های مجاز مهندسی دریا ، از رشته های ریاضی # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۱۱ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف - تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ ۲ ۱۰۷۳۶ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - بندرعباس (روزانه) دو سال اول این دوره در تهران ...

تعداد نمایش:49 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی

مهندسی پلیمر آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ،   # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۱۸ مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ۲ ۱۰۷۳۵ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (روزانه) مرد ...

تعداد نمایش:63 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم کامپیوتر ،از رشته های ریاضی

کامپیوتر آخرین رتبه های مجاز علوم کامپیوتر ،از رشته های ریاضی کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت ...

تعداد نمایش:68 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم قضایی

علوم قضایی آخرین رتبه های مجاز علوم قضایی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) ...

تعداد نمایش:34 بازدید

آخرین رتبه های مجاز شیمی کاربردی ، از رشته های ریاضی

شیمی آخرین رتبه های مجاز مهندسی شیمی ، شاخه ای از رشته ی ریاضی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که ...

تعداد نمایش:44 بازدید

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی ، از رشته های تجربی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی ، از رشته های تجربی   # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۶۸۷ روانشناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۲ ۱۷۸۱۹ روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی - تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ۳ ۱۷۸۷۰ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ...

تعداد نمایش:78 بازدید

آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی

آمار و کاربردها آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و ...

تعداد نمایش:67 بازدید

آخرین رتبه های مجاز فلسفه ، از رشته های علوم انسانی

فلسفه آخرین رتبه های مجاز فلسفه ، از رشته های علوم انسانی فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد ...

تعداد نمایش:86 بازدید
صفحه 1 از 212