کارنامه کنکور سراسری

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه هزار تا پنج هزار مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه جنسیت: دختر/ شهر : قم رتبه منطقه : 1207/ رتبه کشوری :3804 نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 6 56% عربي 6 58.7% معارف 7 74.7% زبان 9 86.2% رياضيات 3 29.1% فيزيك 5 50.4% شيمي 3 31.5%   مهندسي عمران ...

تعداد نمایش:506 بازدید

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه یک تا هزار مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه جنسیت: پسر/ شهر : همدان رتبه منطقه :3/ رتبه کشوری :14 نام درس چند از 10 درصد ادبيات ...

تعداد نمایش:298 بازدید

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی یک تا سه هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی یک تا سه هزار هزار مديريت مالي/ دانشگاه  تهران / روزانه جنسیت: دختر/ شهر : تهران رتبه منطقه : 1/ رتبه کشوری :2 نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 9 86.7% عربي 9 94.7% معارف 7 72% زبان 9 94.7% رياضي 8 80% اقتصاد 9 93.4% ادبيات ...

تعداد نمایش:252 بازدید

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه هزار تا پنج هزار مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه جنسیت: دختر / شهر : تهران رتبه منطقه : 1004 / رتبه کشوری :1651 نام درس چند از ...

تعداد نمایش:383 بازدید

آخرین رتبه های پژهشگری اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

پژهشگری اجتماعی آخرین رتبه های  پژهشگری اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۱۳۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۲ ۱۰۳۷۵ مددکاری ...

تعداد نمایش:309 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پزشکی ، از رشته های ریاضی

مهندسی پزشکی آخرین رتبه های مجاز مهندسی پزشکی ، از رشته های ریاضی باعرض سلام خدمت کلیه دانش آموزان عزیز و محترم به استحضار عزیزان برسانیم که مهندسی پزشکی یکی از رشته های پرطرفدار رشته ریاضی می باشد که مهم ترین دانشگاه ها # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه ...

تعداد نمایش:368 بازدید

آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی معماری آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، ## کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه ۱ ۱۰۳۲۵ مهندسی معماری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ ...

تعداد نمایش:383 بازدید

آخرین رتبه های مجاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانش شناسی آخرین رتبه های مجاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۶۲۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان ...

تعداد نمایش:701 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم مهندسی ، از رشته های تجربی

مهندسی آخرین رتبه های مجاز علوم مهندسی ، از رشته های تجربی # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۱۵ علوم مهندسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۲ ۱۱۰۸۲ فیزیک مهندسی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ ۳ ۱۰۹۳۳ فیزیک مهندسی دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ ۴ ۱۱۰۹۶ فیزیک مهندسی دانشگاه ...

تعداد نمایش:308 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

مهندسی معدن آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۲۴ مهندسی معدن دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۲ ۱۰۷۴۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

تعداد نمایش:306 بازدید
کانال پرورشی