کارنامه کنکور

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه هزار تا پنج هزار مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه جنسیت: دختر/ شهر : قم رتبه منطقه : 1207/ رتبه کشوری :3804 نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 6 56% عربي 6 58.7% معارف 7 74.7% زبان 9 86.2% رياضيات 3 29.1% فيزيك 5 50.4% شيمي 3 31.5%   مهندسي عمران ...

تعداد نمایش:506 بازدید

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه یک تا هزار مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه جنسیت: پسر/ شهر : همدان رتبه منطقه :3/ رتبه کشوری :14 نام درس چند از 10 درصد ادبيات ...

تعداد نمایش:298 بازدید

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی سه هزار تا ده هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی سه هزار تا ده هزار علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه جنسیت: دختر/ شهر : تهران رتبه منطقه : 3241/ رتبه کشوری :10643 نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 5 48% عربي 3 25.4% معارف 2 20% زبان 1 8% رياضي 1 0% اقتصاد 7 73.4% ادبيات تخصصي 4 36.7% عربي ...

تعداد نمایش:976 بازدید

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی یک تا سه هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی یک تا سه هزار هزار مديريت مالي/ دانشگاه  تهران / روزانه جنسیت: دختر/ شهر : تهران رتبه منطقه : 1/ رتبه کشوری :2 نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 9 86.7% عربي 9 94.7% معارف 7 72% زبان 9 94.7% رياضي 8 80% اقتصاد 9 93.4% ادبيات ...

تعداد نمایش:252 بازدید

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه هزار تا پنج هزار مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه جنسیت: دختر / شهر : تهران رتبه منطقه : 1004 / رتبه کشوری :1651 نام درس چند از ...

تعداد نمایش:383 بازدید

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه یک از رتبه یک تا هزار کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه جنسیت : پسر شهر تهران /منطقه :یک رتبه کنکوری :9 ...

تعداد نمایش:594 بازدید

آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی

آمار و کاربردها آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و ...

تعداد نمایش:312 بازدید

آخرین رتبه های مجاز ریاضیات و کاربردها ، از رشته های تجربی

ریاضیات و کاربردها آخرین رتبه های مجاز ریاضیات و کاربردها ، از رشته های تجربی   ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس ...

تعداد نمایش:299 بازدید

آخرین رتبه های پژهشگری اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

پژهشگری اجتماعی آخرین رتبه های  پژهشگری اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۱۳۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ۲ ۱۰۳۷۵ مددکاری ...

تعداد نمایش:309 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی صنایع آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ...

تعداد نمایش:255 بازدید
کانال پرورشی