کنکور سراسری

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی سه هزار تا ده هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی سه هزار تا ده هزار علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه جنسیت: دختر/ شهر : تهران رتبه منطقه : 3241/ رتبه کشوری :10643 نام درس چند از 10 درصد ادبيات فارسي 5 48% عربي 3 25.4% معارف 2 20% زبان 1 8% رياضي 1 0% اقتصاد 7 73.4% ادبيات تخصصي 4 36.7% عربي ...

تعداد نمایش:167 بازدید

دویست نفر برتر در کنکور سراسری رشته ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند

کنکور سراسری رشته ریاضی دویست نفر برتر در کنکور سراسری رشته ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند شاید برای شما اتفاق افتاده است که بدونید دویست نفر برتر در کنکور سراسری در رشته ریاضی چه رشته ها و در چه دانشگاهی را ...

تعداد نمایش:73 بازدید

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی – از رشته های علوم تجربی

روانشناسی آخرین رتبه های مجاز روانشناسی - از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین ...

تعداد نمایش:229 بازدید

آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی – از رشته های علوم تجربی

اعضای مصنوعی آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی - از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که ...

تعداد نمایش:104 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مامایی ، از رشته های علوم تجربی

مامایی آخرین رتبه های مجاز مامایی ، از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می ...

تعداد نمایش:159 بازدید

آخرین رتبه مجاز هوشبری ، از رشته های علوم تجربی

هوشبری آخرین رتبه مجاز هوشبری ، از رشته های علوم تجربی هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، هوشبری ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای ...

تعداد نمایش:136 بازدید

آخرین رتبه های مجاز زیست – از رشته های علوم تجربی

زیست آخرین رتبه های مجاز زیست - از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین ...

تعداد نمایش:135 بازدید

آخرین رتبه مجاز زمین شناسی ، از رشته های علوم تجربی

زمین شناسی آخرین رتبه مجاز زمین شناسی ، از رشته های علوم تجربی زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، زمین شناسی ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین ...

تعداد نمایش:243 بازدید

آخرین رتبه مجاز دندانپزشکی ، از رشته های علوم تجربی

دندانپزشکی آخرین رتبه مجاز دندانپزشکی ، از رشته های علوم تجربی دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، دندانپزشکی ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ...

تعداد نمایش:164 بازدید

آخرین رتبه مجاز داروسازی ، از رشته های علوم تجربی

داروسازی آخرین رتبه مجاز داروسازی ، از رشته های علوم تجربی داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی ، داروسازی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای ...

تعداد نمایش:265 بازدید
صفحه 1 از 41234