کنکور 96

آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی

آمار و کاربردها آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و ...

تعداد نمایش:312 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی صنایع آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ...

تعداد نمایش:255 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم ارتباطات ، از رشته های ادبیات و علوم انسانی

علوم ارتباطات آخرین رتبه های مجاز علوم ارتباطات ، از رشته های ادبیات و علوم انسانی برقراری ارتباط با عامه مردم و گردآوری و تدوین اطلاعات درست و انتقال صحیح این اطلاعات به مردم از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جمعی است. اما بدون تردید ...

تعداد نمایش:256 بازدید

آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی معماری آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، ## کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه ۱ ۱۰۳۲۵ مهندسی معماری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ ...

تعداد نمایش:383 بازدید

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی ، از رشته های تجربی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی ، از رشته های تجربی   # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۶۸۷ روانشناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۲ ۱۷۸۱۹ روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی - تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ ۳ ۱۷۸۷۰ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی - تهران ...

تعداد نمایش:470 بازدید

آخرین رتبه های مجاز شیمی کاربردی ، از رشته های ریاضی

شیمی آخرین رتبه های مجاز مهندسی شیمی ، شاخه ای از رشته ی ریاضی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که ...

تعداد نمایش:332 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی

مهندسی آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ...

تعداد نمایش:385 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

مهندسی معدن آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۲۴ مهندسی معدن دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۲ ۱۰۷۴۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

تعداد نمایش:306 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی

مهندسی هوافضا آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا ، مهندسی هوافضا شهر تست به عنوان مرجع تخصصی کنکور برای کنکوری های عزیز شرایط کاملا مناسب و عادلانه ای را فراهم آورده است ...

تعداد نمایش:396 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی

مهندسی پلیمر آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ،   # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۱۸ مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ ۲ ۱۰۷۳۵ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (روزانه) مرد ...

تعداد نمایش:334 بازدید
کانال پرورشی