گزارشات هفته بهداشت روان

اقدامات هفته بهداشت و روان

اقدامات هفته بهداشت و روان اقدامات هفته بهداشت و روان _  نصب پلاکارد سر درب سالن آموزشگاه واطلاع رسانی به دانش آموزان به صورت فراخوان _  تهیه تراکت ،بروشور،جملات بزرگان،اعلام روز شمار هفته ونصب در تابلواعلانات مشاوره آموزشگاه جهت آگاهی دانش آموزان _  فراخوان برگزاری مسابقه ...

تعداد نمایش:137 بازدید
کانال پرورشی